سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهداد خلیق معینی – سازمان : شرکت برق منطقه ای گیلان ، کشور : ایران

چکیده:

استان گیلان ، بدلائلی که در پی خواهدآمد ، هم از لحاظ وضعیت طبیعی ووجود جنگلها ودرختان انبوه ، وهم ازنظر وضعیت اجتماعی وپراکندگی جمعیت ، وضعیت ویژه ای دارد .
مطالعه حتی یک خط انتقال نمونه ، نقش مسیریابی اولیه را به عنوان پایه واساس طراحی خط ، به خوبی مشخص می سازد . صرف زمان وهزینه بیشتر ، در مرحله مسیریابی خط ، واستفاده از تجربیات کارشناسان بومی درکنار عوامل مهندس مشاور ، از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر برمحیط زیست طبیعی منطقه از یکطرف ، وتحمیل هزینه های گزاف ناشی از عملیات اضافی ، تاخیردر بهره برداری ، وپرداخت حقوق ارتفاقی از طرف دیگر ، جلوگیری خواهدکرد