سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا روشن بین – کارشناس ارشد مهندسی کشتی سازی

چکیده:

با توجه به کاربرد روز افزون شناورهای پروازی (planning) سرعت بالا به عنوان شناورهای تفریحی، گشت ساحلی و شناورهای نظامی واکنش سریع، بررسی حرکات این نوع شناورها در امواج از اهمیت خاصی برخوردار است و نتایج آن معیاری برای تعیین میزان کارایی شناور درشرایط دریایی متفاوت می باشد. دراین مقاله به منظور بررسی تاثیر امواج بر حرکات شناورهای تندرو پروازی، بر اساس روش تئوری نواری خاصی، حرکات شناورهای تندرو منشوری مدل شده و یک برنامه کامپیوتری به نام (PLANING BOAT MOTION) PBM بر این اساس تهیه شده است. در این برنامه فرض بر این بوده که امواج منظم، از جهت مقابل به شناور برخورد می کنند. پس از محاسبه نیروهای وارد بر شناور درهر مقطع، مجموع اثرات آنها در کل شناور محاسبه می شود و سپس معادله حرکات شناور حل می گردد. اعتبار نتایج عددی بدست آمده نیز از طریق مقایسه با اطلاعات موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، همچنین با کمک نرم افزار PBM حرکات یک شناور واقعی در امواج بررسی شده و با تغییر مشخصات موج برخوردی به شناور، تاثیر عوامل مختلف بر حرکات این نوع شناورها مورد بررسی قرار گرفته است.