سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین راستی – شرکت تولیدی لاستیک دنا، مرکز تحقیقات- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات
مجید مدرس صادقی – مدیر مرکز تحقیقات

چکیده:

طراحی و تعیین مشخصات ساختاری و آمیزه های تقش بسزائی در عملکرد تایر دارند. این مشخصه ها با ایجاد تنش ها و کرنش هایی، عملکرد تایر را متاثر می سازند. پیش از این بررسی تاثیر تغییر مشخصه ها بر عملکرد تایر بجز به طریق تجربی امکان نداشت ولی امروزه وجود نرم افزارهای طراحی تایر که خود برگرفته ازهمان نتایج تجربی و در حقیقت مدل ریاضی آن می باشند کار طراحی و یا در حقیقت تعیین مشخصه ها را بسیار آسان تر نموده است. در این مقاله با استفاده از یکی از نرم افزار های طراحی تایر APR+" automated checking calculation of redial tire" تاثیر تغییر مشخصات ساختاری و آمیزه های اجزای تایر ۱۷۵-۷۰ R14 مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان تاثیرات آنها را در طراحی مشاهده نمود.