سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد توکلی دخرآبادی – کارشناس ارشد مهندسی دریا- شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
ابراهیم امینی ماندی محله – کارشناس ارشد مهندسی دریا- شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
اصغر مهریزی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

برای شناور تندرو در مقابل افزایش سرعت و کاهش مقاومت، پایدار بودن و حفظ تعادل از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. هر چه سرعت پیشروی شناور تندرو افزایش یابد اهمیت پایداری دینامیکی و حفظ تعادل شناور نیز بیشتر میشود. تحلیل پایداری دینامیکی شناور تندرو با مسائل پیچیده هیدرودینامیکی در ارتباط میباشد. در این مقاله برای بررسی پایداری دینامیکی عرضی شناور تندرو از روش ارائه شده توسط لواندوسکی و کوپل معادلات حرکت غلتشی ، گردشی و جانبی و اثرات آنها روی هم استفاده شده است. تاثیر مشخصههای فیزیکی شناور تندرو مانند طول، عرض آبخور، زاویه ددرایز، وزن و ممان اینرسی جرمی بر پایداری دینامیکی عرضی شناور تندرو سری ۶۲ مدل ۴۶۶۶ در حالت پلنینگ مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است افزایش یا کاهش آنها چه تاثیری بر پایداری دینامیکی عرضی شناور تندرو دارد. همچنین در بررسی اثر ممان اینرسی جرمی بر پایداری دینامیکی عرضی شناور به مقایسه روش تجربی و مستقیم برای تعیین ممان اینرسی جرمی پرداخته میشود و نشان داده شده است برای تعیین ممان اینرسی جرمی روش مستقیم دارای دقت بیشتری بوده و این دقت در محاسبه برای سرعتهای بالا در پایداری شناور تعیین کننده میباشد.