سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد تکاسی – مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان
احمد گلچین – دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات رشد و علمکرد دانه و روغن آفتابگردان رقم گلشید آزمایشی در سال ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خیرآبا دزنجان به مرحله اجرا درآمد آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل نیتروژن در چهار سطح صفر، ۹۰، ۱۳۵ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و پتاسیم در سه سطح، صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار K2O از منبع سولفات پتاسیم بودند.