سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی شجاعی قادیکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج .
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برج کشور – آمل

چکیده:

جمعیت جهان در سال ۱۶۵۰ میلادی در حدود پانصد میلیون نفر بوده است که این تعداد در سال ۱۸۵۰ میلادی به یک میلیارد نفر و در سال ۱۹۲۰ به دو میلیارد نفر بالغ گردید و ما در سال ۲۰۰۵ میلادی با مشکل تغذیه هفت میلیارد نفر روبرو هستیم . میزان نیاز کشور به روغن خام بر اساس مصرف سرانه ۱۳/۵ کیلوگرم و با احتساب ۶۰ میلیون نفر جمعیت، برابر ۸۱۰ هزار تن روغن تصفیه شده می باشد ( آلیاری و شکاری، ).۱۳۷۹ زراعت کلزا نیاز فراوانی به نیتروژن دارد و نیاز گیاه بیشتر از آن چیزی است که در بیشتر خاک ها تامین می شود . بنابراین استفاده از کود نیتروژن برای تولید عملکرد بهینه ضروری می باشد . کلزا گیاهی است که از قدرت شاخه دهی خوبی برخوردار است و در تراکم های کم می تواند تا حدود زیادی کمبود تعداد گیاه در واحد سطح را با افزایش تعداد شاخه فرعی جبران کند . البته باید به این نکته توجه داشت که کلزا از جمله گیاهان تولید کننده دانه می باشد که برای رسیدن به پتانسیل عملکرد دانه به یک حد مطلوب از تراکم بوته نیاز دارد ( دی کیمبر و مک گرگور، ).۱۳۷۸ بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تراکم بر صفات زراعی کلزا در اراضی شالیزارمی باشد