سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عزیز حسین نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
جواد رزاقی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق تحلیل قابلیت اعتماد یک پل بتنی پیش تنیده قوسی با دهانه بلند در برابر نیروهای ناشی از زلزله ارائه شده است . سازه پل ابتدا با استفاده از نرم افزار اجزای محدود مدل شده و سپس تحلیل سازه به صورت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی انجام گرفته است . جهت محاسبه قابلیت اعتماد پل روش ممان اول – مرتبه دوم (Momen First Order-Second ) t مورد استفاده قرار گرفته است . در این روش متغیرهای تصا دفی با دو مشخصه مقدار میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند . متغیرهای تصادفی منظور شده عبارتند از : مقاومت مشخصه بتن ، تنش تسلیم آرماتورهای فولادی ، کلیه ابعاد مقاطع ، میرایی سازه ای ، عمق موثر آرماتورهای فولادی ، بزرگی زلزله و بیشینه شتاب زلزله . در قسمت مطالعات عددی تحلیل قابلیت اعتماد پل غازیان واقع در بندر انزلی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر متغیرهای تصادفی مختلف بر میزان قابلیت اعتماد پل بررسی شده است . بندر انزلی در پهنه بندی خطر زلزله در آیین نامه ۲۸۰۰ ، در منطقه با خطر نسبی زیاد واقع شده و نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که میرایی سازه ای و بزرگی زلزله تاثیر بسزایی در قابلیت اعتماد پل دارند