سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور
تقی نائیج نژاد – معاونت مازندران
ولیمحمد فلاح – کارشناسا رشد زراعت
همت الله پیردشتی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر و زمان های مصرف ود نیتروژن و ارتفاع برداشت بر عملکرد واجزا عملرد رانون برنج طارم آزمایشی در سال ۷۷ در موسسه برنج کشور معاونت مازندران به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا به یلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور در سه تکرار اجرا گردید.