سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی ناییچ نژاد – کارشناس ارشد زراعت
ناصر خدابنده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور
ولیمحمد فلاح – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر و زمان های مصرف کود نیتروژن و ارتفاع برداشت روی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک رشد راتون برنجطارم آزمایشی در سال ۷۷ در موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور در سه تکرار پیاده گردید.