سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیوا قیاسی فر – عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه صمغ گزانتان که از هتروپلی ساکارید های باکتریایی می باشد، عمدتا از کشت باکتری گزانتوموناس کامپستریس در محیط غذایی مناسب به صورت غوطه وری و با هوادهی کافی به دست می آید. این صمغ به طور گسترده در صنایع مختلف، بخصوص صنایع غذایی، داروسازی و صنایع نفت استفاده می شود. تخمین زده می شود تقاضا برای مصرف صمغ گزانتان، سالانه ٥ تا ١٠ درصد افزایش یابد.
در این تحقیق مقدار و نوع حلال لازم در میزان استخراج صمغ گزانتان از محیط کشت تولید بررسی گردید. حلال های مورد استفاده، اتانول و ٥/ ١ برابر ایزوپروپیل الکل بودند که در نسبت های مختلف یک دوم، یک سوم، یک، یک ونیم و دو برابر محیط کشت تولید استفاده شدند. نتایج حاصل ازحلال ایزوپروپیل الکل و یا دو برابر اتانول بالاترین میزان استخراج صمغ را نشان می دهد.