سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیوا قیاسی فر – عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز

چکیده:

صمغ گزانتان یک هتروپلی ساکارید خارج سلولی است و توسط باکتری گزانتوموناس کامپستریس و برخی دیگر از گونه های گزانتوموناس که برای تعدادی از گیاهان نظیر ذرت، کلم، هویج و … آفت محسوب می گردند، سنتز می شود.
این صمغ امروزه کاربرد بسیار وسیعی در صنایع مختلف، اعم از غذایی (شامل صنایع لبنی، کمپوت و کنسرو، مربا، ژله، سس، صنایع نانوایی و …)، دارویی، نساجی، چاپ، مواد پاک کننده، رنگ، چسب سازی، سرامیک سازی، صنایع نفت، صنایع نظامی، کشاورزی و … دارد. در این بررسی از منابع مختلف نیتروژن شامل نیترات آمونیوم، اوره، عصاره،مخمر، کلرور آمونیوم، همچنین نیترات آمونیوم توام با عصاره مخمر، اوره توام با عصاره مخمر و کلرور آمونیوم توام با عصاره مخمر، برای تولید صمغ گزانتان از گزانتوموناس کامپستریس (PTCC B-1473) استفاده گردید. میزان کل منبع نیتروژن برای تمامی نمونه ها ۵/. % در نظر گرفته شد. میزان و نوع سایر منابع غذایی محیط کشت تولید و شرایط تولید و استخراج صمغ برای تمامی نمونه ها یکسان بود. بعد از پایان فرایند تولید و استخراج، میزان صمغ تولیدی اندازه گیری شد و بهترین منبع نیتروژن از لحاظ قابلیت تولید حداکثر میزان صمغ، تعیین گردید. بر اساس آزمون های
انجام شده، عصاره مخمر به عنوان بهترین و مناسب ترین منبع نیتروژن برای تولید صمغ گزانتان انتخاب گردید. همچنین خصوصیات کیفی صمغ استحصالی از عصاره مخمر مطلوب تر بود.