سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امید قاسمی چپی – کارشناس ارشد
مهران افضلی چالی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمودرضا رمضانپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
لیلا عابدیان – کارشناس آزمایشگاه

چکیده:

کلزا یکی از نباتات روغنی است که کشت آن در طی چند سال اخیر در ایران متداول گردیده است این گیاه از خانواده Brassicaceae و یک ساله می باشد. یکی از عوامل موثر در عملکرد و کیفیت محصولات زراعی وجود تعادل بین عناصر غذایی مورد نیاز می باشد.کلزا گیاهی است که در شرایط آب و هوایی متفاوت دراغلب نقاط کشور کشت آن به راحتی امکان پذیر است و حتی در تناوب با سایر محصولات زراعی بعد از کشت برنج نیز قرار می گیرد. روغن دانه ارقام خوراکی کلزا از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار بوده و به عنوان یک گیاه مناسب روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی کشور بخصوص مازندران مورد توجه کشاورزان قرار گرفت. از انجایی که نیاز کلزا به ازت در طول دوره رشد یالا می باشد باید در زمین هایی کشت شود که از نظر مواد غذایی خصوصا ازت غنی باشد. در صورتیکه نیاز غذایی کلزا در دوره کشت تامین گردد به جرات می توان گفت که کشت آن از لحاظ اقتصادی سود فراوانی عاید کشاورزان و بخش صنعت خواهد نمود (۱). در کشت کلزای بهاره در سوئد و قبل از شروع گلدهی بیشتر از ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار ازت از خاک جذب گردید. در فرانسه به فاصله ۳۱ روز یعنی بین ۱۲ فروردین تا ۱۹ اردیبهشت مقدار ۱۳۴ کیلوگرم ازت جذب شد (۲). در اثر کوددهی ازت، سطح برگ افزایش پیدا می کند. بخش اعظم ازت مورد نیاز گیاه تا زمان وقوع گلدهی از خاک جذب می شود و سپس از برگهای و ساقه های به غلاف و دانه ها انتقال می یابد.