سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار شرفی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی دلشاد چرمهینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن جعفری – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فولادهای دو فازی از آنیل بین بحرانی در محدوده دمایی A1 و A3 و سریع سرد کردن بدست می آیند. ساختار نهایی این فولادها علاوه بر مارتنزیت از فریت اولیه و هم محور، بینیت، پرلیت و مقادر بسیار اندکی آستنیت باقیمانده تشکیل شده است. منگنز در دماهای پایین آنیل کنترل کننده واکنش تشکیل آستنیت است. منگنز اثر متفاوتی بر سختی این فولادها نسبت به سایر خواص مکانیکی آنها میگذارد. در این تحقیق حاضر سختی این فولادها با تغییر درصد منگنز و زمان آنیل مورد بحث قرار گرفته است. با افزایش منگنز علی رغم افزایش قابل توجه درصد حجمی مارتزیت سختی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. که افزایش زمان عملیات آنیل بخصوص در آلیاژ محتوی ۰/۴ درصد منگنز و تغییر دمای آنیل تا حدودی آن را جبران می کند.