سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسیح رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف
نادر پروین – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
افشین مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آلیاژهای سنگین پایه تنگستن علی رغم داشتن خواص مناسبی نظیر استحکام کششی، نقطه ی ذوب بالا،ضریب انبساط حرارتی کم و مقاومت خورگی عا لی، به علت وزن مخصوص بسیار زیاد به وسیله ی روشهای متداول قابل تولید نیستند . یکی از کارآمد ترین روش های تهیه ی این آلیاژها بهره گیری از تکنیکهای متالورژی پودر م یباشد. در این پژوهش به بررسی اثر خلوص مواد اولیه بر خواص مکانیکی محصولات تولید شده از طریق متا لورژی پودر پرداخته شد. بدین منظور دو آلیاژ سنگین پایه تنگستن ۹۰W-7Ni-3Fe با درصدهای متفاوت ناخالصی یکی با O<0/06%و C<0/01%و یدگری با O<0/36%و C<0/13% و S<0/01% استفاده شد نمونه های اولیه با استفاده از فشار ۲۰۰۰bar توسط پرس ایزواستاتیک سرد و انجام زینترینگ در حضور فاز مایع در دمای ۱۵۰۰ درجه تولید شد عملیات حرارتی نمونه های زینتر شده در دمای ۱۲۰۰ درجه توام با سرمایش ناگهانی در اب صورت پذیرفت مشاهدات حاکی از مقادیر بالاتر انرژی ضربه و درصد ازدیاد طول برای نمونهی حاوی میزان ناخالصی کمتر است.