سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان
محمد کاظمی – عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان
نجاتعلی سالار – عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات منابع طبیعی
داریوش قربانیان – کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات منابع طبیع

چکیده:

با توجه به خشکسالی های اخیر نگهداری آب در خاک در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این در حالیست که در کشور ما ایران و نیز استان سمنان اقلیم منطقه خشک و نیمه خشک بوده و یقینا استفاده از مواد جاذب الرطوبت از نوع آلی، معدنی و مصنوعی دارای اهمیت فراوانی است.
تحقیق حاضر ازمایش روی مواد معدنی جاذب الرطوبت درعرصه پخش سیلاب ایستگاه آبخوان قوشه دامغان واقع در ۷۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان سمنان و ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان دامغان در یک مساحتی حدود چهار هزار متر مربع انجام شده است.
برای تعیین بهترین نوع مواد معدنی جاذب الرطوبت و تاثیر آن در افزایش مقاومت گیاهان به خشکی، کاشت نهال پسته در مساحت صدرالاشاره با استفاده از دو ماده معدنی بنتونیت و پوکه معدنی در سه تکرار و تیمارهای با سطوح ۵% ، ۱۰% ، ۱۵% و شاهد بصورت اسپلیت پلات (کرت های یکبار خرد شده) در قالب بلوک های کامل تصادفی که در آن مواد معدنی جاذب الرطوبت بعنوان کرت های اصلی وسطوح مواد معدنی بصورت کرت های فرعی بوده انجام شده است.
پس از گذشت حدودیکسال و نیم از زمان کاتشت نهالهای پسته برخی از صفات مورفولوژی نهالها نظیر قطر تاج پوشش، رشد یقه، ارتفاع نهال و شادابی در هر یک از تیمارها و تکرارهای مختلف اندازه گیری شده و پس از آنالیز آماری تاثیر پوکه معدنی در رشد تاج پوشش و ارتفاع و یقه موثر تر بوده و از بن تیمارهای مختلف آن تیمار ۵% بهترین نتایج را از نظر صفات مورفولوژی ذکر شده داشته است.