سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سجادالله رضازاده بقالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه،دانشکده فنی
توحید پاشائی گلمرز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی
سید مهدی پسته ای – استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی عملکرد مولدهای گردابه ای در افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی سطوح استوانه ای می پردازد.این تحقیق به صورت عددی برای مساله دوبعدی(که قابل تعمیم به سه بعدی است)در محدوده جریان آرام با اعداد رینولدز ۹۷۱،۱۹۴۲،۲۹۱۳و ۳۸۸۴ انجام پذیرفته و نتایج در زوایای مختلف قرارگیری مولدهای گردابه با نتایج حاصل از مطالعات قبلی روی مدل های بدون مولد مقایسه گردیده و الگوی مناسب ارائه شده است.