سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد تقی شروانی تبار – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
نیما مبادرثانی –
کامران قاسم زاده –

چکیده:

در این مقاله توزیع انتقال حرارت از نوع حابحایی طبیعی در داخل یک محفظه مربعی با استفاده از روش دینامیک محاسبات سیالاتی (CFD) بررسی شده است. سیال درون محفظه، هوا بوده که توسط منبع گرمایی که در کف محفظه تعبیه شده، گرم گردیده و توسط دیوارههای عمودی محفظه خنک میشود. در این تحقیق تاثیر موقعیت و اندازه منبع گرمایی بر روی پروفیل حرکت سیال و انتقال حرارت در محفظه مذکور با روش عددی حجم محدود مطالعه شده است، به طوری که اعداد ناسلت متوسط روی منبع گرمایی بر حسب اعداد رایلی برای اندازه ها و وضعیت های مختلف منبع گرمایی محاسبه گردیده و از مقایسه با داده های آزمایشگاهی تطابق خوبی مشاهده شده است.