سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زمان شامحمدی حیدری – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
نعمت ا… جعفرزاده حقیقتی – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز
نغمه سعادتی – کارشناس ارشد سا.مان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر مولاریته های مختلف بی کربنات سدیم برافزایش ظرفیت پوسته شلتوک در جذب کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشات شیمیایی همراه با عکسبرداری از وایته های مختلف جاذب ، توسط میکروسکپ الکترونی نشان می دهد که رابطه مناسبی بین مقدار خلل و فرج جاذب و راندمان جذب وجود دارد . همچنین حداکثر راندمان جذب کادمیوم توسطپوسته شلتوک۹۸% بوده که با استفاده ازغلظت ۰/۳مولار بی کربنات سدیم بدست آمده است .