سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی کمالی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمد لطف اللهی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مولیبدن (Mo) جزء عناصر ضروری کم مصرف برای گیاهان است که در ساختمان بعضی از آنزیمها به کار رفته است. در جذب و انتقال آهن در گیاهان نقش اساسی دارد. این عنصر برای تبدیل فسفر معدنی به فسفر آلی در گیاهان ضروری است . وجود غلظتهای مطلوب آن در گیاهان، برای تولید دانه سودمند است.