سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی دهقان – دانشجوی کارشناسیی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زهکش ها در سدهای وزنی باعث تغییر زیرفشار در زیر سد و تاثیر در پایداری سد می شوند. موقعیت گالری زهکش می تواند در کم کردن این فشار نقش بسزایی داشته و برعکس باعث افزایش توزیع زیر فشار شود. از آنجائیکه زیر فشار یک نیروی محرک می باشد بایستی در پایداری و آنالیز تنش سدهای وزنی مدنظر قرار گیرد در این تحقیق به بررسی نتایج ارائه شده توسط یه موسسه USBR ,USACE و‌ FERC در مورد تاثیر مکان گالری زهکش در پایداری سدهای وزنی پرداخته شده و تاثیر موقعیت این گالری ها در افزایش یا کاهش توزیع زیر فشار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ارائه شده توسط هر سه موسسه نشان می دهند در صورتیکه فوندانسیون سد دارای زهکش نباشد توزیع فشار بصورت خطی از پاشنه تا پنجه سد کاهش می یابد و در صورتیکه زهکش وجود داشته باشد بسته به موقعیت آن کاهش یا حتی افزایش توزیع فشار بالابرنده را در برخواهد داشت.