سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا زبرجدی – دانشگاه تربیت مدرس
مختار قبادی – دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین حاتم زاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه

چکیده:

جوانه زنی ضعیف و بنیه پایین گیاهچه یکی از مهمترین مشکلات بذور کلزا در شرایط مزرعه می باشد این مشکل در کشت های دیم بسیار چشمگیرتر است بطورکیه بخشی از بذور کاشته شده در حین جواهن هزنی و یا پس از آن تلف می شوند به همین دلیل در مزارعه کلزا تعداد بوته قابل برداشد در واحد سطح حتی در بهترین شرایط مزرعه ای نیز به اندازه تعداد بذر های کاشته شده نمی باشد.