سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد عظیمی فر – کارشناس ارشد مکانیک و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی و عضو ب
یزدان مختاری گنهرانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رسول رشیدی فر – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مائده ضوئی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با پیشرفت در زمینه تولید مواد سخت و سوپر سخت که مقاومت به سایش و استحکام بالایی دارند ماشین کاری این مواد به دلیل ایجاد نیروهای برش بزرگی که بر روی یاتاقانهای ماشین ابزار و ریل ها در حین ماشینکاری ایجاد می گردد مورد توجه محققان قرار گرفته است. ماشین کاری گرم روشی مناسب برای غلبه بر این مشکل است.در این مقاله تاثیر میزان درجه حرارت قطعه کار بر نیروهای برش و تنش های وارد بر قطعه کار در این روش ماشین کاری به روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه گردیده است.این مقایسه نشان می دهد که نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی سازگاری قابل قبولی دارد. این موضوع سبب می گردد که شبیه سازی المان محدود این فرآیند، معیار قابل اعتمادی برای تعیین و به دست آوردن پارامترهای بهینه در ماشین کاری گرم باشد.