سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علی اصغر موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران
علیرضا مهریاب – کارشناس ارشد صنایع دفاع – مهام
البرز فتحی یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری دانشگاه تهران

چکیده:

ویژگیهای منحصر به فرد اتصال انفجاری مانند اتصال گسترده در یک پاس سرعت بالا و فرایند در حالت جامد باعث شده است که این تکنیک قابلیت بالایی را برای انجام روکش کاری پیدا کند.دراین پژوهش اتصال برنج MS90/ فولادST14 به صورت آرایش موازی و تحت نسبتهای انفجاری متفاوت به یکدیگر بر اساس پارامترهای اتخاذ شده در محدوده پنجره جوشکاری انفجاری مربوط به دو فلز به یکدیگر اتصال داده شده اند.تستهای میکروسختی از فصل مشترک جوش نمونه ها انجام شده اند.نتایج این پژوهش نشان میدهد که سختی در فصل مشترک جوش افزایش پیدا میکند.بررسی های میکروسکوپی با میکروسکوپ الکترونیSEMاز فصل مشترک نمونه ها نیز انجام شدند.در نهایت برای بررسی ترکیبات و فازهای ترکیب شده در فصل مشترک آزمایشاتXRDنیز بر روی نمونه ها انجام شد.نتایج این پروژه حاکی از آن بود که با افزایش بار انفجاری فصل مشترک از حالت صاف به موجی تبدیل شده و به تدریج مناطقی متشکل از فازهای محلول جامد نمایان و بزرگتر میشود و این همراه افزایش شدید سختی در فصل مشترک است.