سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم رحیم خانلی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گروین یا آبشکن سازه ای است که با هدف حفاظت از کناره رودخانه و سواحل، تحت یک زاویه نسبت به جهت جریان، از کناره شروع شده و به سمت محور رودخانه ادامه می یابد . در این تحقیق
عملکرد گروین نفوذپذیر به صورت شمع کوبی و با کمک مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است . کانال بطول ۱۲ متر، عرض ۷۷ / ۰ متر و ارتفاع ۶ / ۰ متر موجود است . مدل بصورت مجموعه ای از میله گردهائی به قطر ۰۱ میلیمتر و به ارتفاع ۰۳ سانتیمتر با فواصل مختلف نسبت به یکدیگر و با آرایشهای متفاوت در طول۰۳ سانتیمتر ، و با زاویه ۰۹ درجه نسبت به کناره قرار گرفته اند . کف بستر از ذرات ماسهبه قطر ۱ تا ۴ میلیمتر به ضخامت ۸ سانتیمتر تشکیل شده بعد از آزمایش تغییرات بستر توسط دستگاه Sand Suface Meter WH-406 برداشت شده و شکل بستر با کمک نرم افزارSurfer رسم شده و میزان رسوبگذاری و فرسایش کف از این طریق مورد بررسی قرار گرفته است