سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه حاج سید علیخانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان
مهنوش علیزاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان

چکیده:

استان کرمان با داشتن قابلیتهای کشاورزی و اقلیمهای متفاوت در بخش های مرکزی ایران واقع شده است و با توجه به میزان بارندگی و همچنین پراکندگی آن جز استانهای خشک به شمار می آید. از سویی سیستم تامین اب کشاورزی و شرب نواحی وسیعی از استان کرمان از گذشته دور از طریق قنوات تامین می شده که با توجه به میزان جمعیت، آبدهی قنوات، کفاف زندگی مردم را می داده. اما افزایش جمعیت و خشکسالیهای اخیر نشان داده که ابدهی قنوات نیاز بهره برداران را براورده نمی کند. لذا با توجه به کثرت قنوات استان، توسعه ابدهی آنها ارامی ضروری است و یکی از راه های هعملی جهت افزایش آب قنوات استان تغذیهمصنوعی است. اجرای بندهای خاکی کوتاه در بالا دست قنوات یکی از روشهای مناب تغذیهع است. زیرا اینگونه پروژه ها در مناطق مختلفی که تحت پوشش حوزه قنوات می باشند وجود دارد.
هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان آب تغذیه ای روزانه از طریق بندهای خاکی احداث شده در بالا دست قنوات و افزایش میازن آبدهی آنها است که این خود باعث احیا اراضی کشاورزی است که سالها بد.ن استفاده باقی مانده اند، برای این منظور میزاننفوذ، باضافه تبخیز روزانه از مخزن اتندازه گیری میشود و مقدار آب تغذیه ای پس از آبگیری مخزن بند خاکی محاسبه شده و بر اساس میازن ابگیری انجام شده تاثیر احداث بندهای خاکی بر منابع تامین آب پایین دست شامل قنوات و چشمه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است که بیانگر آن است که احداث اینگونه بندها می تواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش آبدهی قنوات پایین دست در بر داشته باشد.