سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شقایق اصفهانی – دانشجوی کارشناسی رشته ی متالورژی صنعتی، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فر
اکرم نجفی – دانشجوی کارشناسی رشته ی متالورژی صنعتی، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فر
محمدهادی موید – استادیار گروه متالورژی، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی
محمدرضا اصفهانی – دانشیارگروه عمران، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این مقاله اثرافزودنی میکروسیلیس در مخلوط بتن بر روی خوردگی میلگردهای فولاد ساده کربنی واقع در آن بررسی شده است. نمونه های بتنی با اندازه های ۱۰×۱۰×۳۵ سانتی متر براساس استاندارد ASTMC130تهیه شدند. تعدادی از نمونه ها حاوی ۱۰ % میکروسیلیس و تعدادی دیگربدون میکروسیلیس تهیه شدند. نمونه ها بعد از ست شدن بمدت ۲۸ روز در محیطی مرطوب با اعمال تنش فشاری ابتدا ترک دار شده و سپس به منظور بررسی خوردگی فولاد بکار رفته در آنها در محلولهای اشباع هیدروکسید کلسیم و محلول ۳٫۵ % نمک طعام قرار داده شدند. اندازه گیری پتانسیل خوردگی نمونه ها وRpبدست آمده از پلاریزاسیون خطی در محدوده±۱۰mVبا سرعت جاروب کردن۲mV/min بمنظور ثیت تغییراتRpمنطقه آندی هر دوهفته انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نمونه های حاوی میکرو سیلیس دارای مقادیر میانگین بالاتری از پلاریراسیون مقاومتی را از هفته دوم به بعد در مقایسه با دیگر نمونه ها داشته اند. این تاثیر را می توان به قابلیت میکروسیلیس در کاهش دانسیته حفرات بتن نسبت داد. همچنین مقایسه میانگین مقاومت پلاریزاسون فولاد در نمونه های مشابه از نظر ترکیب بتن نشان داده است که این مقدار به مراتب برای محلول حاوی یون کلر بیشتر از محلول اشباع هیدرواکسید کلسیم می باشد