سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علی محمد جوادیان – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
مهرداد مستقیمی – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

دراین مقاله تاثیر مدلهای مختلف باربربرنامه ریزی منابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع مورد بررسی قرارگرفته است دراین مقاله نشان داده شده است که مدلهای بارتاثیر بسیار زیادی بربرنامه ریزی منابع تولید پراکنده دارند دربرنامه ریزی شبکه های توزیع معمولا مدل توان ثابت اکتیو و راکتیو برای بارهای شبکه درنظر گرفته می شود این فرض ممکن است منجربه نتایج متناقص و گمراه کننده ای درانجام مطالعات مربوط به کاهش تلفات و محاسبا ت وابسته به آن گردد.