سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمال حاج کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران

چکیده:

فولادهای TWIP دسته ای از فولاد ها با استحکام بالا می باشند که در صورت حضور تنش های داخلی و یا خارجی کافی، کسر بالایی از دوقلویی ها در ساختارشان تشکیل می شود. تشکیل این دوقلویی ها باعث بهبود همزمان شکل پذیری و استحکام در فولاد های فوق می شود. در اغلب تحقیقاتی که تا کنون بر روی این دسته از فولادها انجام شده به بررسی خواص مکانیکی و همچنین تاثیر ترکیب شیمیایی بر رفتار این مواد پرداخته شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رفتار کار گرم این مواد و تاثیر تغییرات نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل آنها در دمای بالا است. به منظور مطالعه رفتار تبلور مجدد استاتیک این نوع فولادها آزمایش های فشار گرم دومرحله ای طراحی و اعمال شدند. آزمایش ها در دو دمای◦C 1050 و ◦C 1150 و تحت نرخ کرنش هایs-11/0، وs-1 001/0 برنامه ریزی و انجام شدند. نتایج نشان می دهند که با افزایش نرخ کرنش، میزان دانه های تبلور مجدد یافته در ساختار افزایش می یابد. همچنین با کاهش نرخ کرنش تضرس ایجاد شده در مرز دانه ها و مرز دوقلویی ها افزایش یافته که خود می تواند موجب ایجاد تبلور مجدد هندسی در ساختار شود