سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی گلچین – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ،
رضا صاحبی – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ،
محمد رضا توکلی زاده – عضو هیئت علمی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر مقدار آهک بر عملکرد ملات های ماسه – سیمان – آهک پرداخته شده است . در ابتدا آب مورد نیاز برای تهیه ملاتی با روانی مناسب برای نسبت های مختلف وزنی ملات به دست آورده شد . سپس تغییرات مقاومت فشاری و مدول ارتجایی ملات براثر جایگزینی آهک با سیمان مورد مطالعه قرار داده شد و با محاسبه نرم شوندگی ، حساسیت چنین ملات هایی به آب بررسی گردید.