سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رشیدی – دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علی احمدپور –

چکیده:

در این مقاله ذخیره سازی گاز متا ن بر روی کربن های فعالی که به کمک KOH و NaOH تهیه گردیده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. دو عامل حجم بالای روزنه های ریز و دانسیته زیاد برای ذخیره سازی مقدار مناسبی از گاز طبیعی (متان) بسیار حیاتی می باشند. تاثیر نسبت ماده شیمیایی به زغال سنگ (R) در سه سطح ۲ ، ۲/۵ و ۳ در تهیه کربن فعال بررسی ش د. کربن های تهیه شده با KOH دارای حجم روزنه های ریز زیاد می باشند در حالی که استفاده از NaOH موجب بالاتر رفتن دانسیته کربن ها شده و منجر به ذخیره سازی مقدار بیشتری از گاز متان در حجم محدود می گردد. بیشترین مقدار ذخیره سازی مربوط به سر ی NaOH در R=3 و برابر با ۱۵۱V/V است. میزان گاز دفع شده در هر دو سری در حدود ۱۰ درصد کمتر از گاز جذب شده می باشد.