سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مهندسی هوافضا
محمد مهدی حیدری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مهندسی هوافضا
محمد نظامی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مهندسی هوافضا

چکیده:

به دلیل اهمیت میزان مصرف سوخت و تاثیر آن بر روی تولید نیروی رانش موتورهای توربوفن به خصوص در موتورهای هواپیماهای تجاری و مسافربری، در این تحقیق، تاثیر پارامتر نسبت مصرف سوخت به هوا را بر روی دو پارامتر بسیار مهم دیگر موتور یعنی، مصرف سوخت ویژه و تراست مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل متغیر مورد بررسی با این پارامترها شامل تغییر ارتفاع که از طریق تغییر دانسیته و فشار و دمای هوای اطراف موتور بر روی تراست و مصرف سوخت ویژه آن اثر می گذارد و نیز تغییر سرعت موتور در محدوده رژیم زیر سرعت صوت بوده است. این بررسی بر اساس تحلیل سیکل ترمودینامیک موتورهای توربوفن با توجه به نسبت گذردهی آنها صورت گرفته و فرایند مورد بررسی در محفظه احتراق یک فرایند آدیاباتیک شعله در نظر گرفته شده است. بر همین اساس نمودارهای تراست و مصرف سوخت ویژه بر حسب نسبت سوخت به هوا در ارتفاعها و سرعتهای متفاوت رسم و با هم مقایسه شده اند. نتایج احتراقی حاصل از این تحقیق با نرم افزار احتراقی معتبر مقایسه شده و نتایج رضایت بخشی حاصل شده است.