سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهرخ قرنجیکی – دانشگاه زابل
علییرضا آستارایی – گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت امامی – گروه خاکشناسی دانشگاه فروسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نسبت های یونی کلر به سولفات در سطوح مختلف شوری و همچنین مطالعه اثرات مثبت و منفی یو نهای کلروسولفات بر جذب ازت در گندم آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۷۹ در گلخانه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در غالب آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه کامل ا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.