سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نفتالین استیک اسید ودی آمونیوم فسفات برک اهش ریز شغوزه و عملکرد به رقم ورامین و یافتن نسبت مناسب هورمونی تغذیه ای با استفاده از یک منبع خارجی آزمایش در سال ۱۳۸۰ درمنطقه ورنه اصفهان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.