سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی عباسی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی شکوهفر – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر احسانی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر میزان کرنش و نحوه اعمال کرنش در نورد سرد برروی رفتار استحاله استنیت به مارتنزیت در یک فولاد پرالیاژ دوفازی محتوی ۱۰Cr-10Ni-5Mo-2Cu مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بررسیها ی ریزساختار سختی سنجی و XRD نشان داد که افزایش میزان کرنش علاوه بر کشیدگی ساختار منجر به انجام و تکمیل استحاله استنیت به مارتنزیت می شود بطوریکه در مقادیر بالای نورد سرد اثری از فاز استنیت مشاهده نمی شود اعمال کرنش و انجام پیرسازی سبب افزایش سختی شده که اثرات پیرسازی برای مقادیر بالای کرنش بیشتر است همچنین مشخص گردید که با افزایش میزان کاهش ضخامت در هر پاس ضمن پایداری بیشتر فاز استنیت تنشهای پسماند در قطعه افزایش می یابد و به دلیل افزاش دمای ناشی از نورد میزان استحاله استنیت به مارتنزیت کاهش می یابد.