سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید رضا فولادفر – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز
بابک هاشمی – استادیار دانشگاه شیراز
موسی یونسی – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

در عملیات پیر سختی به روش معمول از آنجایی که به توزیع ریز و پراکنده رسوبات نیازمندیم، ناچار به انجام عملیات پیرساری در دمای پایین به منظور تشکیل مناطق GP به عنوان مکان جوانه زنی رسوبات پایدارتر می باشیم. از سوی دیگر در ماکزیمم سختی به دست آمده با افت مقاومت به خوردگی تنشی مواجهیم. در این تحقیق تاثیر انجام نورد سرد پیش از پیر سازی بر خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی تنشی آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ بررسی شده است. این عملیات ترمومکانیکی با ثابت نگه داشتن درصد ازدیاد طول یکنواخت و کاهش زمان پیرسازی باعث افزایش استحکام و ارتقاء قابل ملاحظه مقاومت به SCC آلیاژ شد. نابجایی های ایجاد شده طی مرحله نورد جایگزین مناسبی برای مناطق GP به عنوان مکان جوانه زنی رسوبات فاز ثانویه بوده و امکان انجام پیرسازی در دمای های بالاتر از دمای انحلال مناطقGP که منجر به تشکیل رسئبات پایدارتر و مناطق عاری از رسوب کوچک تر را فراهم می آورد و در نتیجه باعث بهبود مقاومت به SCC و کاهش قابلملاحظه زمان پیرسازی می شود.