سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رهام بختیار – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس قاهری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس یگانه بختیاری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخان ساحلی برای مدیریت فرآیندهای مناطق ساحلی بسیار مهم است. بیشتر مطالعات اولیه در این زمینه روی سواحل ماسه ای و بیشتر در جهت عمود بر ساحل متمرکز بوده است. نوسانات سطح آب زیرزمینی به سمت خشکی توسعه پیدا می کند و مانند موج آزاد مستهلک می شود. به این دلیل در ادبیات فنی، به آن موجهای آب زیرزمینی می گویند. نوسانات آب زیرزمینی به شرایط هیدرودینامیکی حاکم نظیر ارتفاع جزر و مد، بالاروی موج، بارش و مشخصات رسوب ساحل نظیر اندازه، شکل، تخلخل و دانه بندی رسوبات که ضریب هدایت هیدرولیکی را مشخص می کند، بستگی دارد. در این مقاله، اهمیت مطالعه تاثیر جزر و مد در مناطق ساحلی بر روی سطح آب زیر زمینی ساحل، حل تحلیلی معادلات جریان آب زیرزمینی ناشی از جزر و مد، نوار موئینه و نقش اندرکنش آبخان ساحلی و جزر و مد روی انتقال رسوب ساحلی مورد بررسی قرار می گیرد و مواردی که در مطالعه آبهای زیرزمینی ساحلی احتیاج به تحقیقات بیشتر دارند، بیان می گردد.