سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علیرضا مذهب – مربی گروه مهندسی عمران , دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محمود فلاح زاده – کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب استان یزد
محمد تقی قانعیان – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
جعفر رحمانی شمسی – کارشناس گروه تحقیقات و تهیه حساب های منطقه ای استانداری یزد

چکیده:

مطالعه موجود با هدف بررسی نوسانات کیفی فاضلاب ورودی به سیستم برکه های تثبیت فاضلاب شهر یزد بر کیفیت پس اب خروجی انجام گردیده است .در این تحقیق از جریان فاضلاب ورودی، خروجی برکه بی هوازی و پساب نهایی به مدت یک سال ( سال ۱۳۸۶ ) به صورت هفتگی نمونه برداری گردید وپارامتر های TSS,COD,BOD5, EC , pH بر اساس کتاب روش های استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب اندازه گیری شد. با توجه به داده های سالیانه بدست آمده، راندمان سری برکه های تثبیت یزد در حذف BOD5 ، COD و TSS با توجه به داده های سالیانه در نمونه های فیلتر نشده پساب خروجی، به ترتیب ۶۴/۹ ، ۴۴/۹ ، ۶۲/۶ درصد می باشد . اندازه گیری میزان BOD5 و COD محلول پساب نهایی صاف ش ده نشان داد که غلظت این دو پارامتر به تربیت ۴۸/۳ و ۱۵۱/۲ میلی گرم در لیتر بوده که با مقادیر استانداردهای استفاده مجدد جهت کشاورزی مطابقت دارد.