سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شیبانی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
ابوالقاسم عطائی –
سعید حشمتی منش –
غلامرضا خیاطی –

چکیده:

پودر نانوبلوری مس به لحاظ دارا بودن خواص منحصر به فرد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از جمله روش های تولید آن آسیاکاری مکانیکی است. در تحقیق حاضر سعی شده تا نانوپودر مس به طور مستقیم با استفاده از آسیاکاری اکسید مس، (CuO) و گرافیت به عنوان عامل احیا کننده تولید و تاثیر سه نوع آسیای کم انرژی، آسیای سیاره ای و آسیای ارتعاشی بر فرایند مشخص شود. همچنین تاثیر افزایش نسبت وزنی گلوله به پودر مورد استفاده از ۱۲:۱ به ۳۵:۱ بررسی شده است. جهت ارزیابی نمونه های به دست آمده در زمان های مختلف آسیاکاری از آنالیز پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است.