سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
صابر رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

شبکه راهها سهم قابل توجهی از سرمایه های ملی و تولید ناخالص ملی یک کشور را تشکیل می دهد. در حال حاضر با توجه به تکمیل و گسترش شبکه راهها در دنیا و همزمان با آن افزایش عمر راهها، توجه اکثر متخصصین راهها بیشتر از ساخت به نگهداری و توسعه راهها معطوف شده است. بنابراین نیاز است که مدیریت این بخش به روش علمی و اقتصادی انجام گیرد. به منظور بکارگیری روشهای سیستماتیک و علمی در تصمیم گیری ها و تخصیص و استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی موجود از سیستم های مدیریت نگهداری راهها استفاده می گردد. دراین تحقیق برای بررسی تاثیر نوع اساس روسازی در روند تغییرات پارامترهای خرابی راهها در سالهای آتی، هشت قطعه راه با کلاس شریانی و وضعیت روسازی خوب و متوسط و با چهار نوع اساس تعریف شده در نرم افزار HDM-4 برای روسازی آسفالتی در نظر گرفته و با استفاده از برنامه " آنالیز برنامه ریزی" موجود در نرم افزار HDM-4 برای دوره ده ساله آنالیز شده و روند تغییرات خرابی های روسازی، خصوصا ناهمواری که غالب ترین معیار عملکرد روسازی در ارتباط با آنالیزهای اقتصادی و سطح سرویس راهها می باشد، در سالهای آتی توسط نرم افزار پیش بینی وتحلیل شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که میزان ناهمواری در سالهای آتی در روسازی های با اساس سنگدانه ای در مقایسه با انوع دیگر روسازی های مورد مطالعه در این تحقیق بیشتر می باشد.