سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد دادوندکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند تبلور ستونی در دو حالت پیوسته و رفلاکس کامل در شرایط پایدار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل ریاضی برای پیش بینی جداسازی بوسیله تشکیل کریستالها در منطقه خنک کننده (Freezing)و انتقال جرم بین فازها در مجاورت قسمت خالص سازی می باشد، ارائه شده است. مدل برای سیستمی که از دوماده(benzene-cyclohexane)تشکیل شده است مورد استفاده قرار گرفته است و پیش بینی آن با داده هایآزمایشگاهی موجود برای جریان پیوسته و رفلاکس کامل مورد مقایسه قرار گرفته است. نتیجه گرفته شد که جریان رفلاکس کامل دارای امتیازاتی برای تولید مواد خالصتر می باشد.