سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فرقدانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد (جوشکاری) سرپرست کارگاه جوشکاری و آزمایشگاه م
ن.س پرونین – Professor, Department of Material Science, Russian State Technological University named after Tsiolkovsky«MATI» Moscow

چکیده:

در این تحقیق به لحیم کاری سخت مجموعه ای فولادی که در فشار هیدرولیک ۲۱۸ اتمسفر کار می کندپرداخته شده است. انتخاب یک روانساز مناسب با توجه به نوع سیکل عملیات حرارتی جهت این فرایند لحیم کاری مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. با توجه به آزمایشات انجام گرفته دمای ۷۸۰ برای لحیم کاری انتخاب گردید.سیکل های حرارتی مناسب به دست آمده جهت این فرایند شامل ۱- گرم کردن کوره تا دمای ۷۸۰ درجه سانتی گراد و سپس قرار دادن مجموعه در کوره به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۷۸۰ درجه سانتی گراد و سپس خاموش کردن کوره ، بعد از خاموش کردن کوره مجموعه همراه کوره خنک می شود. ۲- قرار دادن مجموعه داخل کوره و گرم شدن همزمان آن با کوره تا دمای ۷۸۰ و سپس خاموش کردن کوره ، بعد از خاموش کردن کوره مجموعه همراه کوره خنک می شود. در سیکلهای حرارتی استفاده شده از روانساز های متعددی استفاده شده و تاثیر آنها بر کیفیت اتصالات بررسی گردیده است