سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا جعفربگلو – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
هاله خلیلی –
سیدحسین امیرشاهی –

چکیده:

درهنگام رنگرزی کلاف پشمی به منظور استفاده درخامه قالیهای نفیس ایرانی استفاده ازایندیگو که درفرهنگ رنگرزان قالی به نیل مشهور است جهت حصول محدوده ای از فامهای آبی روشن تا سرمه ای بسیارمرسوم است این ماده رنگزا با نام ژنریک C.I. Vat Blue 1 که درشکل اولیه خود منشا گیاهی داشت امروزه بطور مصنوعی سنتز می شود استفاده از این رنگزا مستلزم احیاآن درمحیط قلیایی و حصول شکل محلول آن است و بدیهی است که رنگرزی پشم درچنین محیطی می تواند موجب کاهش فاحش استحکام لیف گردد دراین تحقیق اثرقلیایی های مختلف شامل سود، کربنات سدیم، آهک و آمونیاک برخصوصیات رنگی ایندیگو و استحکام فیزیکی کالا مورد بررسی قرارگرفته است و مشاهده گردید که آمونیاک با ایجاد راندمان رنگی مناب ثباتهای شستشویی و نوری مطلوب کمترین تاثیر منفی را برروی خصوصیات فیزیکی پشم داشته است