سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادعلی باقری – دانشگاه مازندران
نادعلی بابائیان – دانشگاه مازندران
قربانعلی نعمت زاده – دانشگاه مازندران
اسماعیل حسن نتاج – دانشگاه مازندران

چکیده:

قندرها در تولید گیاه آندروژنتیک یا نرزایی ضروری می باشند وظیفه آنها بعنوان یک ماده تغذیه ای و هم بعنوان یک عامل اسمزی می باشد که در تشکیل کالوس و باززایی گیاهی سبز موثر می باشند.