سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی عمران
حامدحسین نظری منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی عمران

چکیده:

در این تحقیق دوام بتن‌های حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک، در محیط‌ سولفات منیزیم با غلظت‌های ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد، و نیز در محیط سولفات سدیم ۵ درصد و آب خالص مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین تأثیر عوامل نوع و غلظت سولفات در نسبت‌های مختلف آب، پودر سنگ آهک و میکروسیلیس به سیمان به همراه پارامتر زمان، در کاهش وزن و کاهش مقاومت فشاری بررسی شد. بدین منظور ۱۸ طرح اختلاط، شامل بتن‌های حاوی ۰، ۱۵ و ۳۰ درصد پودر سنگ آهک جایگزین سیمان در دو حالت بدون میکروسیلیس و ۱۰ درصد میکروسیلیس جایگزین سیمان در نظر گرفته شد. برای ساخت این بتن‌ها از سه نسبت آب به سیمان ۳/.، ۴/. و ۵/. استفاده گردید. نتایج این تحقیق که با انجام آزمایش‌ بر روی ۳۲۴ نمونة ۷۰×۷۰×۷۰ میلیمتری در ۲ زمان ۷۰ و۱۴۰ روزه انجام شد، نشان داد که سولفات منیزیم خورنده‌تر از سولفات سدیم بوده و سولفات منیزیم ۵ درصد خورنده‌ترین محیط می‌باشد