سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید سلطانی – آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و تاسیسات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
بهمن خستو –
حسین بزم آرا –

چکیده:

در این مقاله، هدف بررسی میزان مصرف انرژی یک ساختمان نمونه با در نظر گرفتن پنجره به عنوان عامل متغیر می باشد. به این منظور نخست ساختمانی مشابه ساختمانهایی که برای بررسی هایی به این شکل در استانداردهای روز دنیا استفاده می شود و مطابق با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تعریف شد. سپس برای این ساختمان نمونه با در نظر گرفتن ۷ نوع پنجره آنالیز انرژی انجام شده و میزان مصرف انرژی این ساختمان نمونه استخراج شده است. همچنین نتایج به دست آمده با نتایج یک بررسی تجربی که در یک ساختمان در تهران انجام شده مقایسه شده است. لازم به ذکر است این پروژه توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تعریف شده و در نهایت هدف از انجام این پروژه، دقیق تر و اجرایی تر نمودن استانداردهای موجود و همچنین ارتقای این استانداردها می باشد