سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت م
محمد حسینی مقدم – کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعه اطلاعاتی شیوه نوینتوسعه است که به تناسب اهمیت یافتن فشردگی زمان و مکان و تغییر الگوها و پارادیم های حاکم بر عرصه دانش طرح شده است. این شیوه نوین توسعه در پاره ای از نقاط جهان دارای رشد و آهنگ مطلوبی است و در پاره ای دیگر خیر. آسیای غربی ومنطقه خاورمیانه ، به استثنای برخی کشورها، در زمره دسته دوم یعنی کشورهایی قرار می گیرند که اهنگ توسعه اطلاعاتی در آنها بسیار کند است. این کند بودن خود متاثر از عوامل متعددی است. متغیر اصلی شناسایی شئده در این نوشتار رویکردنخبگان حاکم به قدرت است. این رویکرد با ذات و بافت توسعه اطلاعاتی همخوانی و هماهنگی ندارد. لذا توسعه اطلاعاتی کند است یا عملا صحبتی از آن به میان نیست. در این مقاله با بررسی مفهوم قدرت و پارادیم توسه اطلاعاتی، به بررسی شاخصهای چهارگشور مهم آسیای غربی (شامل: عربستان صعودی، سوریه،اردن و اماراتمتحده عربی) در عرصه رویکرد نخبگان سیاسی به قدرت و تاثیر آن بر اهنگ توسعه اطلاعاتی در این کشورها پرداخته شده است.