سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ودود ساعدنیا – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
سعید صادق زاده – ایستگاه تحققات کشاورزی اردبیل

چکیده:

این آزمایش با هدف ارزیابی مصرف ازت روی ویژگی های کمی و کیفی بذر چند جوانه ای ۷۲۳۳ چار سطح نیتروژن شامل صفر، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ کشلوگرم ازت خالص در هکتار را در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و طی دو سال ۷۸-۷۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل مورد آزمایش قرار داد.