سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشکده‌مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمجتبی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحلیل روسازیهای انعطاف پذیر ، معمولاً برای بارگذاری سیستم روسازی از بار قائم ناشی از وزن یک محور استاندارد ۸٫۲ تنی استفاده میشود . حاصل تحلیل ناشی از این بارگذاری ، ملاک ارزیابی و پیش بینی عملکرد و دوام روسازی قرار میگیرد . مطالعات عدیده ای که پژوهشگران مختلف در زمینة بارگذاری سیستم روسازی انجام داده اند نشان داده است که اگرچه سهم عمدة بارگذاری به بارهای قائم تعلق دارد لیکن نیروهای دیگری نظیر نیروهای افقی ، پیچشی و … در اثر حرکت وسایل نقلیه بر روسازی اعمال میشوند . در این مقاله تاثیر اعمال نیروی افقی به همراه بار قائم بر پاسخهای روسازی و ارزیابی دوام آن مورد بررسی قرارگرفته است . نتایج بدست آمده در این مقاله نشان دهندة افزایش قابل ملاحظة حداکثرکرنش کششی افقی در لایة رویة آسفالتی و حداکثر کرنش فشاری قائم روی خاک بستر روسازی و در نتیجه کاهش طول عمر روسازیهای آسفالتی است . همچنین در این مقاله تاثیر شرایط اتصال بین لایه های روسازی نیز بر عملکرد روسازیهای آسفالتی مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتیجة این بررسی نیز نشان میدهد که در صورت عدم وجود اتصال کامل بین لایه های روسازی ، باعث افزایش مقادیر کرنشهای بحرانی در سیستم روسازی میشود