سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید خوشنود – تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی مکانیک، دا
جعفر روشنیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی هوافضا، دانشیار
علی خاکی صدیق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی برق، استاد
علی اصغر جعفری – تهران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی مکانیک، دا

چکیده:

کنترل ماهوارهبرهای انعطاف پذیر با توجه به توسعه این سازه های هوافضایی و افزایش تاثیر انعطاف پذیری بر دینامیک پرواز پرنده های هوافضایی، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله پس از شبیه سازی اثر الاستیسیته سازه در رفتار کانال پیچ یک ماهواره بر با استفاده از تئوری تیر ساده و طراحی فیلتر تطبیقی برای رفع اثرات آن به کمک روش کمترین مربعات بازگشتی، تاثیر نیروی پیشران و نوسانات آن بر روی عملکرد فیلتر بازگشتی، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که نیروی پیشران در شرایط استفاده از فیلتر تطبیقی نقش مفیدی را در کاهش ارتعاشات سیستم و شناسایی فرکانس ارتعاشی ایفا می نماید. همچنین از آنجا که ماهوارهبر مورد نظر دارای تقارن در کانالهای پیچ و یاو می باشد لذا تمام نتایج به دست آمده در مورد کانال پیچ در کانال یاو نیز صادق خواهد بود.