سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
الهام کردزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تأثیر افزودن نیکل و آلومینیم بر رفتار خوردگی آلیاژهای مقاوم به حرارت آستنیتی با مقادیر متفاوت نیکل مورد بررسی قرار گرفته است . آزمایشات سولفیداسیون در دمای ١١٠٠ درجه سانتیگراد و به مدت ٢٥، ٥٠، ٧٥ و ١٠٠ ساعت با تزریق گاز SO2 به داخل کوره انجام شد . قبل از انجام آزمایشات نمونه ها به مدت ٨ ساعت و ١٢٥٠ درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شدند . تغییرات وزن نمونه ها با روش وزن سنجی اتوماتیک اندازه گیری شد و محصولات خوردگی با استفاده از روش XRD ، SEM و میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج نشان می دهد که افزایش مقدار نیکل باعث کم شدن مقاومت به سولفیداسیون آلیاژها می شود . نیکل فازهای یوتکتیک با نقطه ذوب پایین ایجاد می کند که مسیرهای نفود سریع به داخل زمینه آلیاژ را ایجاد می نماید . همچنین، با آلومینیم فازهای بین فلزی ایجاد کرده و باعث کاهش مقدار آلومینیم می شود . آلومینیم تأثیر مثبتی بر روی مقاومت به سولفیداسیون آلیاژها دارد زیرالایه آلومینا بهتر از کرومیا بوده و انتقال یون ها از داخل لایه آلومینا کندتر از لایه محافظ کرومیا می باشد .